Κάνουμε έκδοση εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας και τεχνική έκθεση πυροπροστασίας


Τεύκρος Παντελόγλου

Γεωπόνος-Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών-Msc Agricultural Engineering
Αριθμός Μητρώου ΓΕΩΤ.Ε.Ε Ι-21701- Έδρα Άγιος Στέφανος- Δήμος Διονύσου

Αναλαμβάνουμε:

Έκδοση Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και της Τεχνικής Έκθεσης Πυροπροστασίας

  • Αρχιτεκτονική τοπίου
  • Κατασκευή-συντήρηση κήπων
  • Κοπή ψηλών δέντρων, αποψιλώσεις και καθαρισμούς οικοπέδων
  • Προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών
  • Προγράμματα οργανικής καλλιέργειας
  • Μελέτη και κατασκευή πρότυπων κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
  • Ολοκληρωμένα προγράμματα άρδευσης και θρέψης
  • Ολοκληρωμένη μελέτη και εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων
  • Μελέτη-κατασκευή-συντήρηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων και θερμοκηπιακών

Έδρα Άγιος Στέφανος, Δήμος Διονύσου

Τηλεφωνήστε στο 6977405296 (08:00-17:00 Δευτέρα με Παρασκευή) για να σας βοηθήσουμε να με την επόμενη γεωπονική σας ανάγκη!