Επικοινωνία

Τεύκρος Παντελόγλου

Γεωπόνος
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Msc Agricultural Engineering
Αριθμός Μητρώου ΓΕΩΤ.Ε.Ε Ι-21701

Έδρα Άγιος Στέφανος- Δήμος Διονύσου

Τηλέφωνo επικοινωνίας: 6977405296
(Δευτέρα με Παρασκευή- 08:00 με 17:00)
Email: tpanteloglou@gmail.com

Φόρμα επικοινωνίας: